February 2021

ระบุสถานที่และแชร์ตำแหน่งสั้นๆ ง่ายๆ และแม่นยำ ด้วย Plus Codes

Plus Codes คืออะไร?

Plus Codes เป็น feature ของ Google Maps เป็นเหมือนที่อยู่ดิจิตอล สามารถระบุตำแหน่งที่ตรงกับความเป็นจริง สามารถแชร์ตำแหน่งที่อยู่ให้กับบุคคลอื่นได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าสถานที่นั้นจะไม่มีมีชื่อและที่อยู่บน Google map เช่น สถานที่ในต่างจังหวัดห่างไกล หรือ สถานที่ที่ไม่มีชื่อ

Plus Codes เหมือนกับที่อยู่ แต่แทนที่จะเป็นการบอกบ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จะแสดงเป็นตัวอักขระสั้นๆ  โดยที่อยู่จะอ้างอิงจากตำแหน่งละติจูดและลองจิจูด ซึ่ง Plus Codes จะอยู่ในรูปแบบตัวอักขระที่จำง่ายเพียงแค่ไม่กี่ตัว ทำให้เราสามารถที่จะระบุตำแหน่งเฉพาะเจาะจงได้ เช่น ถ้าเราอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่ง ที่มีชื่อสถานที่นั้นบนแผนที่ แต่ในอาคารหรือประตูย่อยๆ ไม่ได้มีระบุอยู่ในแผนที่ Plus Codes จะช่วยเราระบุตำแหน่ง ณ จุดที่เรายืนอยู่ได้ อย่างแม่นยำ เราสามารถที่จะใช้ Plus Codes บอกตำแหน่งที่แน่นอน ในการระบุตำแหน่งที่อยู่ การสั่งซื้อของ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ส่งหรือแชร์ที่อยู่ของเราให้กับบุคคลอื่น  ให้หากันได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS