August 2012

พากิน ก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวป้าสุข สันโค้งน้อย เมืองเชียงราย

มิ้อกลางวันของวันที่ 2 ในเชียงราย เราวางแผนไปทานน้ำเงี้ยวชื่อดังของเืมืองเชียงราย คือ ร้านน้ำเงี้ยวป้าสุข อยู่แถวๆ ถนนสันโค้งน้อย(เส้นที่มีถนนคนเดินวันอาทิตย์) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักเราเท่าไหร่ มาเชียงรายทั้งทีต้องขอไปลองซะหน่อย ขี่จักรยานกันไปตาม Google Map ก็มาถึงร้านน้ำเงี้ยวป้าสุข

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS