กระเหรี่ยงคอยาว

พาเที่ยว ปาย ห้วยน้ำดัง ปางอุ๋ง (7) หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว

จากตอนที่แล้ว พาเที่ยว ปาย ห้วยน้ำดัง ปางอุ๋ง (6) พอกโคลนธรรมชาติ ที่ภูโคลน

เราเดินทางต่อมาที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า เป็นกะเหรี่ยงคอยาวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจริงๆ แล้วยังมีกะเหรี่ยงคอยาวหมู่บ้านอื่นๆ อีก 2 หมู่บ้านคือ  หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านในสอย หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านน้ำเพียงดิน เราได้มาสัมผัสตัวจริงของกะเหรี่ยงคอยาวกับชีวิตความเป็นอยู่ และก็เลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS