การ rename

ตอนที่13: การเปลี่ยนชื่อภาพหลายๆ ภาพในครั้งเดียว

ไม่ได้ Up PhotoScape เสียนาน
วันนี้เอาวิธีการการเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆ ไฟล์พร้อมกันมาฝาก โดยชื่อไฟล์จะอยู่ในรูปแบบเดียวกัน
หากมีไฟล์รูปภาพที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อให้สื่อความหมายถึงภาพนั้น แต่ไม่ต้องการมานั่งเปลี่ยน
ที่ละรูป ซึ่ง photoscape จะช่วยให้เราเปลี่ยนชื่อได้ในครั้งเดียวอย่างรวดเร็ว

ในตัวอย่างเป็นไฟล์ภาพที่ถ่ายมาจากงาน Barcamp เป็นภาพที่มีชื่อเรียงตามไฟล์จากกล้องดิจิตอล
ซึ่งต้องการจะเปลี่ยนชื่อรูปภาพเป็น barcamp ซึ่งมีเลขตั้งแต่ 01 เป็นต้นไป

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS