สุริยุปราคา2553

สังเกตสุริยุปราคา 15 มกราคม 2553

เมื่อวาน 15 มกราคม 2553 เกิดสุริยุปราคาวงแหวนขึ้น แต่ในประเทศไทยจะไม่เห็นเป็นวงแหวน จะเห็นแบบบางส่วน ประเทศที่เห็นเป็นวงแหวนซึ่งเป็นเส้นทางที่คราสวงแหวนผ่าน ได้แก่ ทวีปแอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ทางใต้ของประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า และจีน ที่กรุงเทพฯ เริ่มบังเวลา 14.00 น. ข้อมูลสุริยุปราคาวันที่ 15 มกราคม 2553

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS