เลี้ยงแกะแม่ฮ่องสอน

พาเที่ยว ปาย ห้วยน้ำดัง ปางอุ๋ง (5) ชมฟาร์มและอุ้มแกะที่ปางตอง

ต่อจากตอนที่แล้ว พาเที่ยว ปาย ห้วยน้ำดัง ปางอุ๋ง (4) มื้อเช้าที่หมู่บ้านรักไทย

หลังจากอิ่มกับมื้อเช้าแล้ว เราก็เดินทางต่อไปยังพระตำหนักปางตอง หรือ “ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ” ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 5,000 กว่าไร่ เราไม่ได้ไปในส่วนของพระตำหนัก แต่ไปแวะดูการเลี้ยงแกะ ที่สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน หน่วยปางตอง ซึ่งที่นี่เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของ จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS