Arelomdee

พากิน คาเฟ่ริมคลองบางกอกน้อย Arelomdee Cafe' อาลมดี คาเฟ่

วันหยุดนัดกับเพื่อเอาของไปบริจาคที่มูลนิธิกระจกเงา และไปหาร้านนั่งชิลล์และช้อปปิ้งกันต่อแถวราชพฤกษ์ ร้านนี้อยู่ถนนบางกรวย-ราชพฤกษ์ ถ้ามาจากทางสะพานพระราม 7 ร้านอยู่ตรงตีนสะพานก่อนข้ามคลองบางกอกน้อย ร้านอยู่ริมคลองบรรยากาศดี เหมาะกับการนั่งชิลล์

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS