Time Machine

Time Machine Google ย้อนเวลาไปดูข้อมูล ปี 2001

ครั้งที่แล้วขึ้นเรื่อง 10 ปี Google ไว้ยังไม่ทันได้พูดถึงเรื่อง 10 ปี Google
Google ก็มีอะไรใหม่ๆ บนหน้าเว็บอีกแล้ว เรียกว่าเปลี่ยนรายวันกันเลยทีเดียว
10 ปี Goole ที่น่าสนใจที่จะแนะนำในครั้งนี้คือ การที่ Google เปิดให้ค้นหาข้อมูล
ย้อนกลับไปในอดีต เป็นเครื่องมือค้นหาของ Google ในปี 2001
ซึ่งจะเหมือนกับการย้อนเวลากลับไป ค้นหาข้อมูล ในขณะนั้น
ให้ได้รำลึกอดีตกันว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไร ซึ่งจะค้นหาจากดัชนีเว็บภาษาอังกฤษชุดเก่าของ Google

link : //www.google.com/search2001.html

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS