วิธีการขอคืนเงินภาษีสนามบิน สายการบินแอร์เอเชีย Airasia กรณีที่ไม่ได้เดินทาง

ตั๋วเครื่องบินที่เราจองไว้ เมื่อถึงเวลาจริงไม่สามารถเดินทางได้ เราสามารถขอคืนเงินภาษีสนามบินได้ ในโพสนี้จะรีวิวขั้นตอนการเข้าไปขอคืนเงินภาษีสนามบินผ่านเว็บไซต์กันค่ะ เป็นขั้นตอนการขอคืนเงินภาษีสนามบินของสายการบินแอร์เอเชีย การขอคืนภาษีสนามบินมีหลักเกณฑ์ดังภาพค่ะ

หลังจากผ่านช่วงการเดินทางแล้วทั้งขาไปและกลับ ภายใน 6 เดือนเราสามารถขอคืนภาษีสนามบินได้ โดยในกรณีนี้เราจะยื่นผ่านเว็บ e-Form ของแอร์เอเชียค่ะ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://eform.airasia.com มุมขวาบนจะสามารถเลือกภาษาที่เราต้องการได้

หน้า e-Form จะเป็นฟอร์มให้กรอก ซึ่งในส่วนของ e-Form นี้สามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับแอร์เอเชีย เช่น การชมเชย ข้อร้องเรียน การสอบถามข้อมูล การแจ้งขอจากลูกค้า การคืนเงิน เมื่อเข้ามาแล้วเกรอกรายละเอียดต่างๆ ชื่อ-นามสกุล อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลควรจะต้องตรงกับข้อมูลที่เราใช้จองตั๋ว ช่องที่มี * สีแดงคือช่องที่จะต้องกรอกเว้นไม่ได้ ในส่วนของหมวดหมู่เลือก การคืนเงิน

การกรอกเบอร์โทรศัพท์ จะขึ้นต้นด้วยรหัสประเทศ 66 เวลาเรากรอกเบอร์มือถือก็ให้ตัดเลข 0 ตัวแรกออก เช่น เบอร์โทรศัพท์เรา 08 6653 6691 ให้กรอกเป็น 66866536691 ไม่ต้องเว้นวรรค

 ประเภทให้เลือก ภาษีสนามบิน หมายเลขการจองให้ดูจากรายละเอียดที่สายการบินส่งมาในอีเมลตรง Your booking number is จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 ตัว
 

หมายเลขการจองให้ดูจากรายละเอียดที่สายการบินส่งมาในอีเมลตรง Your booking number is  และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินทีจะต้องใช้ในการกรอกก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมด

จากนั้นกรอกหมายเลขเที่ยวบิน ดูในตารางในช่อง Fight ในกรณีที่เป็นเทียวบินไป-กลับ ให้ใส่เฉพาะขาไป กรอกรายละเอียด วันที่และเวลาเดินทางให้ถูกต้อง ในส่วนของไฟล์แนบเราสามารถดาวน์โหลดจากอีเมลที่ส่งมาได้ แต่ในส่วนนี้ไม่ได้บังคับมีหรือไม่มีก็ได้ แต่คิดว่าหากมี จะทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้เร็วขึ้น

ดาวน์โหลดจากอีเมลเป็น .pdf หรือ ดาวน์โหลดตามปกติจากอีเมล

เลือกช่องทางการชำะเงิน ตอนที่เราจองตั๋วเราจ่ายค่าเครื่องบินผ่านช่องทางใด ทางสายการบินจะคืนเงินให้ทางนั้น หากจำไม่ได้รายละเอียดจะอยู่ในอีเมล เมื่อกรอกเสร็จติ๊กถูกที่ช่องยอมรับ และ คลิกที่ปุ่มส่ง สายการบินจะได้รับเรื่องเพื่อไปดำเนินการ

รายละเอียดในการจ่ายเงินอยู่ใน Payment Details ตรง Type ในที่นี้จ่ายด้วยบัตรเครดิตก็เลือกบัตรเครดิต ถ้าอยากรู้ว่าจะได้คืนภาษีเท่าไหร่ดูตรง Airport Tax ในกรณีนี้เดินทางภายในประเทศ 2 คน รวมแล้วก็ 400 บาท

เราสามารถติดตามการขอคืนเงินได้โดยการ login เข้าไปในเว็บไซต์ ในหน้า Profile ส่วนของสถานะการคืนเงิน หลังจากสายการบินดำเนินการเสร็จแล้วและอนุมัติการคืนเงิน เงินจะถูกโอนเข้ามาในช่องทางที่เราจ่ายไปค่ะ หากเป็นบัตรเครดิตก็จะคืนเงินเข้ามาในบัตร

 ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม Blog ของ bombik แล้วแวะมาอีกนะคะ ^_^

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS