Photoshop ตอนที่ 4: ใส่ขอบขาว-ดำ สี ให้กับรูปภาพ

วิธีการทำขอบแบบสีขาว สีดำ หรือสีต่างๆ ให้กับรูปภาพ
ทำเมื่อได้ทำการปรับแสง ปรับขนาด ปรับความคมชัดของรูปภาพเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างรูปภาพก่อนและหลังใส่ขอบสีดำ

วิธีการทำเริ่มต้นจากเปิดภาพที่ต้องการใส่ขอบขึ้นมา

เลือกสีที่ต้องการจะให้เป็นขอบ โดย
1.คลิกที่สีที่อยู่ด้านหลัง
2.เลือกสีที่ต้องการ
3.กด OK

จากนั้นไปคลิกที่ Image เลือก Canvas Size..

จะปรากฏดังภาพ

ตั้งค่าในส่วนต่างๆ
1.อย่าลืมคลิกที่ Relative ก่อน
2.จากนั้นเลือกหน่วยที่ต้องการในที่นี้จะปรับเป็น Pixels และตั้งค่าโดยพิมพ์ตัวเลขลงในช่อง
3.ตรง Anchor เลือกทิศทางในการใส่ขอบ ในที่นี้คือจากภาพออกไปด้านละเท่าๆ กัน 25 pixels
4.เสร็จแล้วคลิก OK

จะได้ภาพที่เติมขอบสีดำ

ภาพหลังจากที่ใส่ขอบแล้ว

หากต้องการภาพที่มีขอบสีอื่นๆ สามารถทำได้โดยเลือกสีก่อนที่จะทำการ Canvas Size

ขอบคุณค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS