ที่แลกเงินถูกๆ

เตรียมตัวไปญี่ปุ่น : ขอวีซ่า แลกเงินเยน เตรียมเสื้อผ้า

เนื่องจากเดือนนี้ มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 วัน ซึ่งโปรแกรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ให้บริษัททัวร์เป็นผู้จัดโปรแกรม กว่าจะผ่านขั้นตอนต่างๆ มาได้ก็ยุ่งยากพอสมควร ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟัง เฉพาะข้อมูลทั่วๆ ไป เผื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูลค่ะ

การทำวีซ่า

เนื่องจากไปเป็น Group ทัวร์ ทางบริษัทก็จะรับไปดำเนินการเรื่องการขอวีซ่าให้ทั้งหมด เพียงแค่เราเตรียมเอกสารให้พร้อม เอกสารที่เรายื่น ได้แก่

  • แบบสอบถามเพื่อการขอวีซ่า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ่ายทุกหน้า)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือดำหรือสีอ่อนๆ 2 x 2 นิ้ว 1 รูป
  • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน มีที่เหลือไม่ต่ำกว่า 2 หน้า
  • หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
  • จดหมายเชิญจากญี่ปุ่น

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS