รูปดอกไม้สวยๆ

บินเดี่ยวเที่ยวเชียงใหม่(3) : พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

จากตอนที่แล้ว บินเดี่ยวเที่ยว เชียงใหม่(2) : ดอยสุเทพ - ดอยปุย

ลงมาจากดอยปุยก็ได้เข้าชมพระตำหนักช่วงบ่ายพอดี พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 เพื่อเป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะ และเสด็จแปรพระราชฐาน ที่นี่สวยงามไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้เหมืองหนาว และดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS