สัมมนาด้านIT

ไปสัมมนา NetDay2009 @ ม.เกษตรศาสตร์มา

เมื่ออาทิตย์ก่อน(3 ธันวาคม 2552)ไปเข้าร่วมการสัมมนา NetDay2009 ที่ ม.เกษตรศาสตร์มา เป็นการสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัทเดอะคอมมูนิเคชั่นโซลูชั่นจำกัด(TCS) หัวข้อในครั้งนี้คือ Network ยุคใหม่กับการสร้าง Virtualization และ Cloud Computing การสัมมนาจะแบ่งเป็น 2 วันคือวันที่ 3 เป็นสัมมนาวิชาการ ส่วนวันที่ 4 เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเราลงทะเบียนแค่สัมมนาวิชาการ ค่าลงทะเบียน 800 บาท หน่วยงานออกให้ ^_^ การสัมมนาแบ่งเป็นการบรรยาย 5 หัวข้อและการเสวนา 1 หัวข้อ

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS