ไปสัมมนา NetDay2009 @ ม.เกษตรศาสตร์มา

เมื่ออาทิตย์ก่อน(3 ธันวาคม 2552)ไปเข้าร่วมการสัมมนา NetDay2009 ที่ ม.เกษตรศาสตร์มา เป็นการสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัทเดอะคอมมูนิเคชั่นโซลูชั่นจำกัด(TCS) หัวข้อในครั้งนี้คือ Network ยุคใหม่กับการสร้าง Virtualization และ Cloud Computing การสัมมนาจะแบ่งเป็น 2 วันคือวันที่ 3 เป็นสัมมนาวิชาการ ส่วนวันที่ 4 เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเราลงทะเบียนแค่สัมมนาวิชาการ ค่าลงทะเบียน 800 บาท หน่วยงานออกให้ ^_^ การสัมมนาแบ่งเป็นการบรรยาย 5 หัวข้อและการเสวนา 1 หัวข้อ

ช่วงแรกจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง Network ยุคใหม่ กับการสร้าง Virtualization และ Cloud Computing โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพูดถึงเรื่อง Virtual Machine, Virtualization และ Cloud Computing ซึ่งเหมือนเป็นการแนะนำให้รู้จักกับ Virtualization และ Cloud Computing ลักษณะและแนวโน้มการทำ Virtualization ในอนาคต ซึ่งตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นและยังต้องมีการพัฒนาต่อไป อาจารย์พูดฟังเข้าใจง่ายมีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน

หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง จะเป็นการบรรยายเรื่อง Virtualization การประยุกต์ในองค์กร โดย รศ.ดร.วรา  วราวิทย์ หัวหน้าภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พูดถึงระบบสารสนเทศในปัจจุบัน โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในองค์กร เทคโนโลยี Virtualization  ระดับต่างๆ และประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ อาจารย์พูดได้รวดเร็วและรักษาเวลาดีมาก เสียดายที่ไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้น ช่วงนี้จบการบรรยายแบบไม่ทันตั้งตั้งตัว

ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง 3G Technologies & 4G Roadmap โดย ดร.พีรเดช ณ น่าน Assistant Vice President CAT TELECOM ซึ่งจะพูดถึง Trend ต่างๆ และ Stat ต่างๆ เช่น twitter.com มีอัตราการเจริญเติบโต 1,382% มีวิธีการพูดน่าสนใจ มีตัวอย่าง VDO ต่างๆ มาให้ดูเพิ่มความสนใจและเรียกเสียงฮาได้ ถึงแม้ตอนนั้นเกือบบ่ายและทุกคนจะหิวข้าวมาก และไม่ลืมทิ้งท้ายด้วยสิ่งที่ CAT TELECOM ทำอยู่

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันก็ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง สงครามแพลตฟอร์มโมบาย Windows Mobile Symbian Android WebOS iPhoneOS โดย คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์ Blognone.com และที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Siam Intelligence Unit (SIU) มีการพูดถึง iphone, Android, Blackberry, Symbian OS, Windows Mobile, Palm webOS โดยมีการวิเคราะห์แต่ละตัวด้วย SWOT Analysis และแนวโน้มของแพลตฟอร์มโมบายในอนาคต พูดได้น่าสนใจมีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน ข้อมูลทันสมัยสมกับเป็น webmaster ของ blognone

ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง Cloud Computing การประยุกต์ใช้และการสร้างประโยชน์ โดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์พูดได้น่าสนใจดี ขำได้ในช่วงบ่ายๆ หลังรับประทานอาหาร

จากนั้นช่วงสุดท้ายก็เป็นการเสวนาเรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยีเครือข่าย การประยุกต์ที่ไม่หยุดนิ่งโดย ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ ผศ.ดร. ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ อาจารย์พิชญา(ขออภัยจำนามสกุลไม่ได้ ) อาจารย์คงมาแทนผศ.ดร. สมนึก คีรีโต และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ เป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีเครือข่ายในอนาคต นั่งฟังเพลินๆ ได้ความรู้ดี แต่ถ้าไม่ใช่คนที่เรียนด้านคอมพิวเตอร์มาบ้างอาจจะมีงงบ้างในบางช่วง ช่วงบ่ายนี้ผู้ฟังในห้องประชุมหายไปเกือบครึ่ง ระหว่างเสวนามีไฟดับให้ตื่นเต้นเล็กน้อย

จากการไปสัมมนาครั้งนี้ก็ได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและแนวโน้มเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอนาคต เพื่อเป็นความรู้อัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยและอาจจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อไป

ปล จริงๆ ว่าจะเขียนความรู้ที่ได้รับลงมาด้วยแต่เยอะมากจนเขียนไม่ถูก ถ้าสนใจเรื่อง Virtualization และ Cloud Computing ก็ลองถามอากู๋ดู(Google) นะคะ

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม Blog ของ bombik ค่ะ

6 comments on "ไปสัมมนา NetDay2009 @ ม.เกษตรศาสตร์มา"

kong's picture
kong (visitor) said on Fri, 12/11/2009 - 10:32:

เสียดายรู้ช้าไปหน่อย ลงทะเบียนไม่ทัน T_T

bombik's picture
bombik said on Fri, 12/11/2009 - 19:08:

ไว้คราวหน้าจะรีบบอกนะ

cymrybot's picture
cymrybot (visitor) said on Fri, 12/11/2009 - 15:43:

ได้ความรู้ดีมากครับ เป็นการเปิดหูเปิดตา ให้คนบ้านนอกแบบผมได้เห็นว่า โลกไปถึงไหนแล้ว ^_^

bombik's picture
bombik said on Wed, 12/16/2009 - 21:15:

ขอบคุณค่ะ

cotton's picture
cotton (visitor) said on Tue, 12/15/2009 - 16:56:

อาจารย์ยืน ยังเหมือนเดิมเลยค่ะ มาเห็นชื่ออาจารย์คนอื่นๆแล้วก็นึกถึงตอนเรียนที่โน่น

bombik's picture
bombik said on Wed, 12/16/2009 - 21:16:

แสดงว่าเคยเรียนภาคคอมฯ ^_^
อาจารย์ที่มาบรรยาย ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์ที่เคยสอนๆ มาค่ะ

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS