โรงเรียนสอนควาย

"กาสรกสิวิทย์" โรงเรียนสอนควาย

เมื่อสองวันก่อน มีโอกาสเดินดูนิทรรศการ "ข้าว..จากเมล็ดสู่เมล็ด" ที่หน่วยงาน เป็นนิทรรศการที่ดีมากๆ แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกว่าจะมาเป็นข้าวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าว การทำนาแบบโบราณ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ไถ หว่าน จนเติบโตเป็นต้นข้าวระยะต่างๆ และการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆ การเลี้ยงไหม ฯลฯ นอกจากนี้ที่ทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นมากกว่านั้นคือการได้เห็นกระบือตัวเป็นๆ หรือที่เราเรียกว่าควายนั่นแหละ(ซึ่งเชื่อว่าเด็กบางคนคงไม่เคยเห็นตัวจริง) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับควาย ซึ่งอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนสอนควาย

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS