"กาสรกสิวิทย์" โรงเรียนสอนควาย

เมื่อสองวันก่อน มีโอกาสเดินดูนิทรรศการ "ข้าว..จากเมล็ดสู่เมล็ด" ที่หน่วยงาน เป็นนิทรรศการที่ดีมากๆ แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกว่าจะมาเป็นข้าวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าว การทำนาแบบโบราณ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ไถ หว่าน จนเติบโตเป็นต้นข้าวระยะต่างๆ และการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆ การเลี้ยงไหม ฯลฯ นอกจากนี้ที่ทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นมากกว่านั้นคือการได้เห็นกระบือตัวเป็นๆ หรือที่เราเรียกว่าควายนั่นแหละ(ซึ่งเชื่อว่าเด็กบางคนคงไม่เคยเห็นตัวจริง) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับควาย ซึ่งอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนสอนควาย

"โรงเรียนสอนควาย" เห็นน่าสนใจดี เลยคัดลอกข้อมูลจากโปสเตอร์ความรู้มาให้อ่านกันค่ะ

เนื่องจากเกษตรกรหันมาใช้ควายเหล็กหรือรถไถนากันมากขึ้น ในขณะที่น้ำมันราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ต้องหันมาดูวิถีชีวิตคนไทยแบบเก่าที่พึ่งพาตัวเอง โดยเฉพาะการเลี้ยงควายไว้ไถนา ซึ่งปัจจุบันกำลังจะหมดไป หรือแม้จะเหลืออยู่ ทั้งคนทั้งควายก็ไถนาไม่เป็นกันแล้ว จึงเป็นที่มาของโรงเรียนสอนคนและควายสำหรับไถนา

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ (กา-สอน-กะ-สิ-วิด) เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกกระบือ และให้เกษตรกรมาใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับกระบือเพื่องานเกษตรกรรม ตั้งอยู่ที่ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนกาสรกสิวิทย์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์มีกระบือทั้งหมด 26 ตัว เป็นกระบือทรงเลี้ยงที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย ในจำนวนนี้ มีกระบือผู้ให้ความรู้จำนวน 17 ตัว ส่วนกระบือเพื่อเรียนรู้นั้น จะเป็นกระบือจากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในปีแรกจะทำการฝึกจำนวนรุ่นละ 5 ตัว ปีละ 10 รุ่น

เกษตรกรผู้ที่จะรับกระบือจากโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จะต้องเป็นผู้มีความตั้งใจที่จะนำกระบือไปใช้ในการเกษตรของตนอย่างจริงจัง และจะต้องเข้าพักในโรงเรียน ฝึกกับครูฝึกสอนผู้ใช้กระบือของโรงเรียน นอกจากนี้เกษตรกรจะได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงและดูแลกระบือ การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานและการใช้ชีวิตแบบพอเีพียง

นอกจากได้ชมนิทรรศการความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆ เรื่องข้าวและการทำนาแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือด้วย(สองตัวที่เห็นในภาพด้านบน) ซึ่งเป็นกระบือเพิ่งหย่านม หลังจากไถ่ชีวิตแล้ว เจ้าสองตัวนี้ก็จะไปเป็นกระบือของกรมปศุสัตว์ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จริงๆ แล้วในนิทรรศการยังมีส่วนอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ไว้จะมารีวิวให้ดูทีหลังนะคะ ^_^

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม Blog ของ bombik ค่ะ

 

7 comments on ""กาสรกสิวิทย์" โรงเรียนสอนควาย"

iDayBlog's picture
iDayBlog (visitor) said on Fri, 12/04/2009 - 15:33:

ทีแรกนึกว่าโรงเรียนสอนคน ที่อบรมคนแต่ไม่ดี จนกลายเป็นควายไป พึ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะเนี่ย โรงเรียนสอนควาย อืมๆ แปลกๆ

ArtKung©'s picture
ArtKung© (visitor) said on Fri, 12/04/2009 - 20:31:

แนวนี้มีบ้านควายที่สุพรรณอีกที่ สงบ สวย น่าไปเที่ยวเล่น แนะนำ อิอิ

bombik's picture
bombik said on Wed, 02/03/2010 - 11:35:

น่าสนใจ แต่..รอติดรถอาทไปดีกว่า

cymrybot's picture
cymrybot (visitor) said on Mon, 12/07/2009 - 17:38:

กระบือที่เป็นอาจารย์ คงจะไถนาเก่งมากนะครับ

ทรงชัย's picture
ทรงชัย (visitor) said on Thu, 12/10/2009 - 09:53:

เจ๋งดีนะครับ ไม่ยักรู้ว่ามีโรงเรียนแบบนี้ด้วย

คนทำนาปลูกข้าว's picture
คนทำนาปลูกข้าว (visitor) said on Tue, 02/02/2010 - 13:30:

ควายเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อชาวนามากมาย แต่ปัจจุบันในแปลงนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หันมาใช้ควายเหล็กกันหมดแล้ว

bombik's picture
bombik said on Wed, 02/03/2010 - 11:36:

เห็นด้วยค่ะ
ต่อไปน้ำมันแพงหรือไม่มีใช้ อาจจะต้องกลับมาใช้ควายกันอีกก็ได้

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS