sumisumi

พากิน บุฟเฟต์ปิ้งย่างซูมิซูมิ Sumi Sumi เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

วันนี้พาไปกินบุฟเฟต์ปิ้งย่างร้านซูมิซูมิอาเซียนกริลล์ Sumi Sumi Asiangrill สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วานกันค่ะ เป็น Post ดองอีกตามเคย ร้านนี้ไปมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน(2555) เนื่องจากเพื่อนเข้ามาทำธุระในกรุงเทพฯ ก็เลยนัดทานกลางวันกันที่ร้านนี้เพราะเพื่อนชอบและไปมาหลายครั้ง ไปเดินเดอะมอลล์เกือบทุกอาทิตย์ แต่ไม่เคยไปทานร้านนี้เลย หลังจากที่ไปกับเพื่อนครั้งนี้ ก็มีครั้งที่ 2 และ 3 ตามมาเนื่องจากพาเจ้า กับพี่ที่ำทำงานไปลองอีกคนละครั้ง

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS