July 2012

พากิน กาแฟโบราณ ไข่กะทะรถเหลือง เมืองเชียงราย

หลังจากทานต้มเลือดหมูที่ร้านสหรสเรียบร้อยแล้ว พากิน ต้มเลือดหมูจิงจูฉ่ายร้านเจ๊สหรส วงเวียนหอนาฬิกา เมืองเชียงราย เรายังไม่หยุดแค่นั้น ตอนเดินจากวงเวียนหอนาฬิกาก่อนถึงร้านสหรส เราเดินผ่านร้านกาแฟรถเหลืองน่าสนใจดี หลังจากทานต้มเลือดหมูเสร็จ เราเลยมาต่อกันที่ร้านนี้ เป็นอีกร้านนึงที่น่าสนใจในเมืองเชียงราย ร้านอยู่ไม่ไกลจากหอนาฬิกามากนัก อยู่ฝั่งเดียวกับร้านสหรส รถสีเหลืองๆ มีศาลาไม้ทรงไทยอยู่บนกระบะ หาไม่ยาก

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS