วิธีทำแบบสอบถามออนไลน์

วิธีการทำแบบสอบถามออนไลน์ docs.google.com

หนึ่งใน Google Services & Tools  ที่น่าสนใจ อยู่ในหมวด Communicate, Show & Share
คือ Google Docs ใช้สร้างและ share เอกสารออนไลน์ งานนำเสนอและ Spreadsheet

วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ก่อนอื่นจะต้องมี Email ของ Google หรือ gmail ก่อน แล้วเข้าไปที่ //docs.google.com
แล้ว Login เข้าไป หาก Login อยู่แล้วเมื่อเข้าไปตาม Link ก็จะเข้ามาที่หน้า google docs

อ่านต่อด้านในค่ะ... »

Powered by Drupal, an open source content management system

Copyright © 2009 bombik - Theme ported to Drupal by kong
CSS Templates by Inf Design - Valid XHTML & CSS